Phần 6: Skills 2
(Unit 11 - Lớp 8 - Skills 2 - trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Writing to express agreement or disagreement
(Viết để thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 55 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
4. Look at the sample paragraph and fill the outline below.
(Nhìn vào đoạn văn mẫu và điền vào dàn ý dưới đây.)
I disagree with the idea that robots will only bring benefits to people in the future.
(Mình không đồng ý với ý kiến cho rằng rô-bốt sẽ chỉ mang lại lợi ích cho con người trong tương lai.)
Robots will also have some negative effects.
(Rô-bốt cũng sẽ có một số tác động tiêu cực.)
Firstly, they will be very expensive and we will spend too much money buying and fixing them.
(Đầu tiên, chúng sẽ rất đắt tiền và chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền để mua và sửa chữa chúng.)
Secondly, robots in factories will be able to do everything the workers do, so robots will make them jobless.
(Thứ hai, rô-bốt trong các nhà máy sẽ có thể làm mọi công việc của công nhân, vì vậy rô-bốt sẽ khiến họ thất nghiệp.)
Thirdly, robots in our homes will do all the housework for us, so we will become lazy and inactive.
(Thứ ba, rô-bốt trong gia đình sẽ làm tất cả việc nhà cho chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ trở nên lười biếng và ì ạch.)
In short, robots will do many things for us, but they may not improve the quality of our lives.
(Nói tóm lại, rô-bốt sẽ làm nhiều thứ cho chúng ta, nhưng chúng có thể không cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta.)
Introduction: disagree
(Mở bài: không đồng ý)
- Idea 1: Robots will be very expensive.
(Ý 1: Rô-bốt sẽ rất đắt tiền.)
- Idea 2: Robots will make workers in factories jobless.
(Ý 2: Rô-bốt sẽ khiến công nhân làm việc trong các nhà máy bị thất nghiệp.)
- Idea 3: Robots will make us lazy and inactive.
(Ý 3: Rô-bốt sẽ khiến chúng ta trở nên lười biếng và ì ạch.)
Conclusion: not always good
(Kết luận: không phải lúc nào cũng tốt)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.255.414
  Thành viên mới nhất:
  InvillHot
  Đang trực tuyến: 275
  Đóng