Phần 4: Communication
(Unit 11 - Lớp 8 - Communication - trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Quiz: Who invented what?
(Trắc nghiệm: Ai phát minh ra cái gì?)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
4. Work in pairs. One of you is a reporter, and the other is Tim Berners-Lee. Role-play, using the information given.
(Làm theo cặp. Một bạn là phóng viên, và người kia là Tim Berners-Lee. Nhập vai, sử dụng thông tin cho sẵn.)
Reporter:
When and where were you born?
(Ông sinh ra khi nào và ở đâu?)
Tim Berners-Lee:
I was born on 8 June 1955 in London.
(Tôi sinh ngày 8 tháng 6 năm 1955 tại Luân Đôn.)
Reporter:
Which university did you go to?
(Ông đã học trường đại học nào?)
Tim Berners-Lee:
I went to Oxford University from 1973 to 1976.
(Tôi đã học Đại học Oxford từ năm 1973 đến năm 1976.)
Reporter:
Where did you work after that?
(Sau đó ông đã làm việc ở đâu?)
Tim Berners-Lee:
I joined company called D.G. Nash in 1978.
(Tôi gia nhập công ty có tên là D. G. Nash năm 1978.)
Reporter:
When did you build first Web browser?
(Ông xây dựng trình duyệt Web đầu tiên là khi nào?)
Tim Berners-Lee:
I built it in 1990.
(Tôi đã xây dựng nó vào năm 1990.)
Reporter:
When did you finish it?
(Ông hoàn thành nó khi nào?)
Tim Berners-Lee:
I put online the first website on 6 August 1991.
(Tôi cho ra mắt trang web đầu tiên vào ngày 6 tháng 8 năm 1991.)
Tim Berners-Lee: British computer scientist, inventor of the Internet
(Tim Berners-Lee: Nhà khoa học máy tính người Anh, người phát minh ra Internet)
• born 8 June 1955 - London
(sinh ngày 8 tháng 6 năm 1955 - Luân Đôn)
• 1973 - 1976: Oxford University
(1973 - 1976: Đại học Oxford)
• 1978: joined company called D. G. Nash
(1978: gia nhập công ty có tên là D. G. Nash)
• 1990: built first Web browser
(1990: xây dựng trình duyệt Web đầu tiên)
• 6 August 1991: first website put online
(6 tháng 8 năm 1991: trang web đầu tiên được cho ra mắt)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.254.044
  Thành viên mới nhất:
  wpyxbwsxzt
  Đang trực tuyến: 459
  Đóng