Phần 3: A closer look 2
(Unit 11 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 51-52 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reported speech
(Lời nói gián tiếp)
Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
4. Complete sentence b in each pair so that it means the same as sentence a, using reported speech.
(Hoàn thành câu b trong mỗi cặp sao cho có nghĩa giống câu a, sử dụng câu gián tiếp.)
1.
a. Nick: ‘I come from a small town in England.’
(Nick: 'Mình đến từ một thị trấn nhỏ ở Anh'.)
b. Nick said that he came from a small town in England.
(Nick nói rằng cậu ấy đến từ một thị trấn nhỏ ở Anh.)
2.
a. My friend: ‘Brazil will win the World Cup.’
(Bạn tôi: 'Brazil sẽ vô địch World Cup'.)
b. My friend said that Brazil would win the World Cup.
(Bạn tôi nói rằng Brazil sẽ vô địch World Cup.)
3.
a. Olive: ‘Chau, I’m leaving Viet Nam tomorrow.’
(Olive: 'Châu à, ngày mai mình sẽ rời Việt Nam'.)
b. Olive told Chau that she was leaving Viet Nam the next day/the following day.
(Olive nói với Châu rằng cô ấy sẽ rời Việt Nam vào ngày hôm sau.)
4.
a. David: ‘Catherine, I’m unable to read your writing.’
(David: 'Catherine, mình không thể nào đọc được chữ viết của bạn'.)
b. David told Catherine that he was unable to read her writing.
(David nói với Catherine rằng cậu ấy không thể nào đọc được chữ viết của cô.)
5.
a. Minh: ‘I overslept this morning.’
(Minh: 'Sáng nay mình ngủ quên mất'.)
b. Minh said that he had overslept that morning.
(Minh nói rằng sáng hôm đó cậu ấy đã ngủ quên.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.255.414
  Thành viên mới nhất:
  InvillHot
  Đang trực tuyến: 275
  Đóng