Phần 3: A closer look 2
(Unit 11 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 51-52 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Future tenses: review
(Ôn tập các thì tương lai)
Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
2. Work in pairs. Read the following predictions about the year 2040 and say whether you think it will happen.
(Làm theo cặp. Đọc những dự đoán sau đây về năm 2040 và cho biết bạn có nghĩ nó sẽ xảy ra hay không.)
1.
A: We will all be using flying cars.
(Tất cả chúng ta sẽ sử dụng ô tô bay.)
B: I think it will certainly/probably happen. / It certainly/probably won’t happen.
(Mình nghĩ rằng điều đó chắc chắn/có thể sẽ xảy ra. / Điều đó chắc chắn/có thể sẽ không xảy ra.)
2.
A: Most people will live to be a hundred years old.
(Hầu hết mọi người sẽ sống đến một trăm tuổi.)
B: I think it will certainly/probably happen. / It certainly/probably won’t happen.
(Mình nghĩ rằng điều đó chắc chắn/có thể sẽ xảy ra. / Điều đó chắc chắn/có thể sẽ không xảy ra.)
3.
A: Robots will replace teachers.
(Rô-bốt sẽ thay thế giáo viên.)
B: I think it will certainly/probably happen. / It certainly/probably won’t happen.
(Mình nghĩ rằng điều đó chắc chắn/có thể sẽ xảy ra. / Điều đó chắc chắn/có thể sẽ không xảy ra.)
4.
A: The world will have one money system.
(Thế giới sẽ có một hệ thống tiền tệ.)
B: I think it will certainly/probably happen. / It certainly/probably won’t happen.
(Mình nghĩ rằng điều đó chắc chắn/có thể sẽ xảy ra. / Điều đó chắc chắn/có thể sẽ không xảy ra.)
5.
A: The Internet will replace books.
(Internet sẽ thay thế sách.)
B: I think it will certainly/probably happen. / It certainly/probably won’t happen.
(Mình nghĩ rằng điều đó chắc chắn/có thể sẽ xảy ra. / Điều đó chắc chắn/có thể sẽ không xảy ra.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.253.135
  Thành viên mới nhất:
  dvevxitcfrt
  Đang trực tuyến: 281

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng