Phần 1: Getting started
(Unit 11 - Lớp 8 - Getting started - trang 48-49 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
My battery was flat.
(Máy mình hết pin.)
Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 48-49 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
1. Listen and read. (Nghe và đọc hiểu.)
Phuc:
Hi Nick. What happened today? We were waiting for ages and you never showed up!
(Chào Nick. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng mình đợi mãi mà không thấy bạn đâu!)
Nick:
Hi Phuc. Well I wanted to ask you the same question.
(Chào Phúc. Mình cũng muốn hỏi bạn câu đó đấy.)
Phuc:
Why? We planned to meet outside the cinema, didn’t we? We waited and then Mai decided to go in without you. She didn’t want to miss the start of Frozen you know. Did you oversleep or something?
(Sao lại như vậy? Chúng mình đã hẹn gặp nhau bên ngoài rạp chiếu phim, phải không? Chúng mình đã đợi và sau đó Mai quyết định vào xem mà không có bạn. Cậu ấy không muốn bỏ lỡ đoạn đầu phim Frozen, bạn biết mà. Bạn đã ngủ quên hay là có chuyện gì?)
Nick:
No, I was there on time, and it was me who waited for you two.
(Không, mình đã đến đúng hẹn và chính mình đã phải đợi hai bạn.)
Phuc:
Are you kidding? We didn’t see you there. We tried to call you but couldn’t get through.
(Bạn đang đùa à? Chúng mình không thấy bạn ở đó. Chúng mình đã cố gắng gọi cho bạn nhưng không liên lạc được.)
Nick:
I couldn’t call you either. My battery was flat.
(Mình cũng không thể gọi cho bạn. Máy mình hết pin.)
Phuc:
Never mind. We can try again. How about this Sunday afternoon at 2.30 p.m.? There’s Superman 3.
(Không sao. Chúng mình có thể đi xem vào hôm khác. Chiều chủ nhật này lúc 2h30 được không? Hôm đó có Superman 3.)
Nick:
Great ..., but I’ll be having my Vietnamese class then. Let’s go for the 4.15 p.m. show. I’ll need to take the bus to Nguyen Du Street and it’s quite far.
(Tuyệt vời ..., nhưng giờ đó mình có tiết tiếng Việt. 4h15 đi. Mình còn phải bắt xe buýt đến đường Nguyễn Du và nó khá xa.)
Phuc:
But it’s not Galaxy Nguyen Du! We’ll be seeing it at Galaxy Nguyen Trai ... Wait ... Which cinema did you go to today?
(Nhưng có phải rạp Galaxy Nguyễn Du đâu! Chúng mình xem ở rạp Galaxy Nguyễn Trãi mà ... Đợi đã ... Hôm nay bạn đã tới rạp nào?)
Nick:
Oh no, I went to Galaxy Nguyen Du. I wish my mobile phone had a better battery!
(Ôi không, mình đã đến rạp Galaxy Nguyễn Du. Ước gì pin điện thoại di động của mình tốt hơn!)
a. Find words or phrases in the conversation that mean:
(Tìm các từ hoặc cụm từ trong đoạn hội thoại có nghĩa là:)
1.
to wait for a very long time
Đáp án: wait for ages
Giải thích: to wait for a very long time (chờ đợi trong một khoảng thời gian rất dài) = wait for ages (đợi mãi)
2.
to arrive
Đáp án: show up
Giải thích: to arrive (đến) = show up (xuất hiện)
3.
to succeed in talking to someone on the phone
Đáp án: get through
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
“My battery had no electrical power left.”
Đáp án: “My battery was flat.”
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
“Are you making a joke?”
Đáp án: “Are you kidding?”
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
“Let’s do that again.”
Đáp án: “We can try again.”
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
b. Decide if the statements are true (T) or false (F).
(Quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)
1.
Phuc, Mai and Nick wanted to see a film today at Galaxy cinema.
(Phúc, Mai và Nick muốn xem một bộ phim ngày hôm nay tại rạp Galaxy.)
Đáp án: T
Giải thích: Dựa vào câu nói của Phúc, 'We planned to meet outside the cinema, didn’t we?', ta chọn được đáp án True.
2.
Only Mai and Phuc watched the film.
(Chỉ có Mai và Phúc xem phim.)
Đáp án: T
Giải thích: Dựa vào câu nói của Phúc, 'We waited and then Mai decided to go in without you.', ta chọn được đáp án True.
3.
Nick was asleep at home at that time.
(Lúc đó Nick đang ngủ ở nhà.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Mai and Phuc could not reach Nick on the phone.
(Mai và Phúc không thể liên lạc với Nick bằng điện thoại.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Nick went to the wrong Galaxy cinema.
(Nick đã đến nhầm rạp Galaxy.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
Nick will not be able to go to the cinema at 2.30 p.m. this Sunday because he will be having a class.
(Nick sẽ không thể đến rạp chiếu phim lúc 2h30 chiều chủ nhật tuần này vì cậu ấy có tiết học.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
c. Why couldn’t Phuc, Mai, and Nick see the film together as was their plan? What was the problem? Was it only because of Nick’s mobile phone?
(Tại sao Phúc, Mai và Nick không thể cùng xem phim như kế hoạch của họ? Có vấn đề gì? Có phải chỉ vì điện thoại di động của Nick không?)
They couldn’t see the film together because Nick went to the wrong cinema. They didn’t communicate clearly the name and address of the cinema beforehand. Then they were not able to contact each other because the battery of Nick’s mobile phone was flat.
(Họ không thể xem phim cùng nhau vì Nick đã đến nhầm rạp chiếu phim. Trước đó, họ đã không nói rõ tên và địa chỉ của rạp chiếu phim. Sau đó, họ không thể liên lạc với nhau vì điện thoại di động Nick hết pin.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.254.648
  Thành viên mới nhất:
  kieuhavi
  Đang trực tuyến: 362
  Đóng