Phần 7: Looking back
(Unit 11 - Lớp 8 - Looking back - trang 56-57 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)
Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 56 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
3. Fill each gap with a word from the box to complete the passage.
(Điền vào mỗi chỗ trống với một từ trong khung để hoàn thành đoạn văn.)
science (khoa học)
inventions (phát minh)
inventing (phát minh)
benefits (lợi ích)
productive (có nhiều thành tựu)
laboratory (phòng thí nghiệm)
Thomas Edison was one of the greatest inventors of the world.
(Thomas Edison là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới.)
He was responsible for more than one thousand (1) ______ including the electric light bulb and the record player.
(Ông là tác giả của hơn một nghìn (1) ______ bao gồm bóng đèn điện và máy ghi âm.)
He also created the world’s first industrial research (2) ______.
(Ông cũng đã tạo ra (2) ______ nghiên cứu công nghiệp đầu tiên trên thế giới.)
Edison was born in 1847 in Ohio, USA.
(Edison sinh năm 1847 tại Ohio, Hoa Kỳ.)
When he was 10 years old, he set up a small laboratory after he had read a (3) ______ book his mother showed him.
(Năm 10 tuổi, ông đã thành lập một phòng thí nghiệm nhỏ sau khi đọc một cuốn sách (3) ______ mà mẹ cho xem.)
In 1869, he borrowed some money and began to make inventions.
(Năm 1869, ông đã vay một số tiền và bắt đầu phát minh.)
In 1876 he built a new laboratory so that he could spend all his time (4) ______.
(Năm 1876, ông đã xây dựng một phòng thí nghiệm mới để có thể dành toàn bộ thời gian cho việc (4) ______.)
He planned to turn out minor inventions every ten days and a ‘big trick’ every six months.
(Ông lên kế hoạch cứ sau mười ngày lại tạo ra những phát minh nhỏ và sau sáu tháng là một 'phát minh lớn'.)
He developed many devices that brought great (5) ______ to people’s life.
(Ông đã phát triển nhiều thiết bị mang lại (5) ______ to lớn cho cuộc sống của con người.)
He once said that the value of an idea lay in the using of it.
(Ông từng nói rằng giá trị của một ý tưởng nằm ở việc sử dụng nó.)
Edison died in 1931, after having a remarkably (6) ______ life.
(Edison qua đời năm 1931, với một cuộc đời (6) ______ đáng kể.)
Đáp án:
1. inventions
2. laboratory
3. science
4. inventing
5. benefits
6. productive
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.255.414
  Thành viên mới nhất:
  ngoductin2015ea48
  Đang trực tuyến: 330
  Đóng