Phần 3: A closer look 2
(Unit 11 - Lớp 8 - A closer look 2 - trang 51-52 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Reported speech
(Lời nói gián tiếp)
Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
5. Change the following sentences into reported speech, using the words given in brackets.
(Đổi các câu sau đây thành câu gián tiếp, sử dụng các từ được cho trong ngoặc.)
1.
‘I didn’t say anything at the meeting last week.’
(Tôi đã không nói bất cứ điều gì tại cuộc họp tuần trước.)
→ He said (that) he hadn’t said anything at the meeting the week before/the previous week.
(Anh ấy nói (rằng) anh ấy không nói bất cứ điều gì tại cuộc họp tuần trước.)
2.
‘This letter has been opened.’
(Bức thư này đã được mở.)
→ She told me that letter had been opened.
(Cô ấy nói với tôi rằng bức thư đó đã được mở.)
3.
‘In 50 years’ time we will probably be living on Mars.’
(50 năm nữa, chúng ta có lẽ sẽ đang sống trên sao Hỏa.)
→ Tom said that in 50 years’ time we would probably be living on Mars.
(Tom nói rằng 50 năm nữa, chúng ta có lẽ sẽ đang sống trên sao Hỏa.)
4.
‘I hope we will build a city out at sea.’
(Tôi hy vọng chúng ta sẽ xây dựng một thành phố ngoài biển.)
→ Mi said she hoped they would build a city out at sea.
(Mi nói cô hy vọng họ sẽ xây dựng một thành phố ngoài biển.)
5.
‘My wish is to become a young inventor.’
(Mong ước của tôi là trở thành một nhà phát minh trẻ tuổi.)
→ Son told us that his wish was to become a young inventor.
(Sơn nói với chúng tôi rằng ước muốn của cậu ấy là trở thành một nhà phát minh trẻ.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.253.135
  Thành viên mới nhất:
  dvevxitcfrt
  Đang trực tuyến: 281

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng