Phần 8: Project
(Unit 10 - Lớp 8 - Project trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Action. Take one! Action. Take two!
(Diễn. Cảnh 1! Diễn. Cảnh 2!)
Hướng dẫn giải UNIT 10 LỚP 8 PROJECT - sách mới
In groups, prepare two versions of a short sketch involving a communication breakdown to perform in class.
(Làm theo nhóm, chuẩn bị hai kịch bản ngắn phác họa một sự cố giao tiếp để diễn ở lớp.)
● Perform version 1 where the communication breakdown takes place.
(Diễn kịch bản 1 khi xảy ra sự cố giao tiếp.)
● Then ask the audience to explain what went wrong and how it could be avoided.
(Sau đó yêu cầu khán giả giải thích điều gì không ổn và làm thế nào có thể tránh được điều đó.)
● Next, perform version 2, this time where no communication breakdown takes place.
(Tiếp theo, diễn kịch bản 2, lần này không xảy ra sự cố giao tiếp.)
You can ask your teacher for help with sketch ideas.
(Bạn có thể yêu cầu giáo viên giúp đỡ với ý tưởng cho kịch bản.)
A is British, and he/she travels to Vietnam on vacation. A is finding the way to the nearest bus stop. A cannot speak Vietnamese and he/she asks a passer-by but this person cannot speak English.
(A là người Anh, và anh ấy/cô ấy đi du lịch Việt Nam vào kỳ nghỉ. A đang tìm đường đến bến xe buýt gần nhất. A không biết tiếng Việt và anh ấy/cô ấy hỏi một người qua đường nhưng người này không biết tiếng Anh.)
(Version 1)
(Kịch bản 1)
A: Excuse me. Could you please show me the way to the nearest bus stop?
(Xin lỗi. Bạn có thể vui lòng chỉ cho tôi đường đến bến xe buýt gần nhất không?)
B: Tôi không hiểu anh/chị đang nói gì…
()
A: !?!
()
(Version 2)
(Kịch bản 2)
A: Excuse me. Could you please show me the way to the nearest bus stop?
(Xin lỗi. Bạn có thể vui lòng chỉ cho tôi đường đến bến xe buýt gần nhất không?)
(A uses an app to translate the question into Vietnamese and shows B the translation.)
(A sử dụng một ứng dụng để dịch câu hỏi sang tiếng Việt và cho B xem bản dịch.)
B: À, anh/chị đi thẳng khoảng 200m. Bến xe buýt ở bên tay trái.
()
(The app translates the answer into English.)
(Ứng dụng dịch câu trả lời sang tiếng Anh.)
A: Ah, I see. Thanks a lot.
(À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều.)
B: Không có gì.
()
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.245.225
  Thành viên mới nhất:
  tigerbi
  Đang trực tuyến: 319
  Đóng