Phần 7: Looking back
(Unit 10 - Lớp 8 - Looking back - trang 46-47 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Communication
(Giao tiếp)
Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 47 SGK tiếng Anh lớp 8 - sách mới
6. Choose any three forms of communication in this unit and work with a partner to decide if people will be using them in the year 2100 or not. Give at least two reasons for each decision.
(Chọn ba hình thức giao tiếp bất kỳ trong bài học này và thảo luận với bạn để quyết định xem mọi người có còn sử dụng chúng vào năm 2100 nữa không. Đưa ra ít nhất hai lý do cho mỗi quyết định.)
1.
Will we be using music to communicate in the year 2100?
(Chúng ta có còn sử dụng âm nhạc để giao tiếp vào năm 2100 nữa không?)
- I think so. People will always express themselves through music.
(Mình nghĩ là có. Mọi người sẽ luôn bộc lộ được bản thân qua âm nhạc.)
2.
Will we be using video conferencing to communicate in the year 2100?
(Chúng ta sẽ sử dụng hội nghị truyền hình để liên lạc trong năm 2100 chứ?)
- Yes, of course. People will not actually need to travel to attend meetings.
(- Yes, of course. People will not actually need to travel to attend meetings.)
3.
Will we be using telepathy to communicate in the year 2100?
(Chúng ta sẽ sử dụng thần giao cách cảm để giao tiếp trong năm 2100 chứ?)
- I don’t think so. Human brain structure is very complex, and it’s not an easy task to develop telepathy that helps communicate brain-to-brain.
(Mình không nghĩ như vậy. Cấu trúc não bộ của con người rất phức tạp, và phát triển công nghệ thần giao cách cảm giúp truyền thông tin giữa các bộ não không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.246.321
  Thành viên mới nhất:
  alicehavu
  Đang trực tuyến: 267
  Đóng