Unit 10 - Tiếng Anh Lớp 10: Ecotourism

(Unit 10 - Tiếng Anh Lớp 10: Ecotourism - Du Lịch Sinh Thái)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 sách mới (sách thí điểm) - Unit 10 - Lớp 10 - Ecotourism (Bài 10 - Du Lịch Sinh Thái)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 10 LỚP 10 SKILLS - READING (Unit 10 - Lớp 10 - Skills - Reading...) UNIT 10 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING (Unit 10 - Lớp 10 - Skills - Speaking...) UNIT 10 LỚP 10 SKILLS - LISTENING (Unit 10 - Lớp 10 - Skills - Listening...) UNIT 10 LỚP 10 SKILLS - WRITING (Unit 10 - Lớp 10 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Look at the tourist map of Costa Rica, a...) Bài tập 2 trang 51 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read two opinions about ecotourism. Choose the best title...) Bài tập 3 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Match these words with their meanings.) Bài tập 4 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (With a partner, make a list of the positive...) Bài tập 5 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Who may say these things? Tick (v) the...) Bài tập 6 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Do you agree with Marco that ecotourism can truly...) Bài tập 1 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Read this conversation between two friends. Then practise it...) Bài tập 2 trang 52 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Below are three destinations for ecotourists. Work in...) Bài tập 3 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Work in groups. Choose one ecotourism destination in Viet...) Bài tập 1 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (What do you know about the Mekong Delta? Work...) Bài tập 2 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to a news report and choose the caption...) Bài tập 3 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen again and answer the questions.) Bài tập 4 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen again. Complete the notes about the two farmers’...) Bài tập 5 trang 53 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Work with a partner. Which of the activities mentioned...) Bài tập 1 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Look at the travel brochure below and fi nd...) Bài tập 2 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Work in groups. Use the information about the eco...) Bài tập 3 trang 54 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Show your group’s brochure to other groups. Prepare a...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.245.225
  Thành viên mới nhất:
  uyenthi1572004d631
  Đang trực tuyến: 348
  Đóng