Unit 1 - Tiếng Anh Lớp 12: Life stories

(Unit 1 - Tiếng Anh lớp 12: Life stories - Những câu chuyện cuộc sống)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 sách mới (sách thí điểm) - Unit 1 - Lớp 12 - Life stories (Bài 1 - Những câu chuyện cuộc sống)

Skills
(Các kỹ năng)
UNIT 1 LỚP 12 SKILLS - READING (Unit 1 - Lớp 12 - Skills - Reading...) UNIT 1 LỚP 12 SKILLS - SPEAKING (Unit 1 - Lớp 12 - Skills - Speaking...) UNIT 1 LỚP 12 SKILLS - LISTENING (Unit 1 - Lớp 12 - Skills - Listening...) UNIT 1 LỚP 12 SKILLS - WRITING (Unit 1 - Lớp 12 - Skills - Writing...) Bài tập 1 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Discuss with a partner. What do the people in...) Bài tập 2 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Read two people's life stories and complete the table...) Bài tập 3 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Find the words or expressions in the text that...) Bài tập 4 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Read the stories again. Answer the questions.) Bài tập 5 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 12 - Reading (Discuss with a partner. Have you ever taken part...) Bài tập 1 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation...) Bài tập 2 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Practise the conversation with a partner.) Bài tập 3 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 12 - Speaking (Work with a partner. Use the information below or...) Bài tập 1 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Why are people often interested in the life of...) Bài tập 2 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen to a talk show with host Cindy Brown...) Bài tập 3 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Listen again. Answer the questions.) Bài tập 4 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening (Do you agree with Andy that everyone's life story...) Bài tập 1 trang 14 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Read the story of a champion swimmer and complete...) Bài tập 2 trang 14 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Put the following parts of the story in the...) Bài tập 3 trang 14 SGK tiếng Anh lớp 12 - Writing (Use the given information to write another story of...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.198.343
  Thành viên mới nhất:
  liinhnaa
  Đang trực tuyến: 297
  Đóng