Phần 5: Looking back
(Unit 1 - Lớp 11 - Looking back - trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải UNIT 1 LỚP 11 LOOKING BACK - GRAMMAR - sách mới

1. Complete the following sentences with should or ought to in either positive or negative form.
(Hoàn thành những câu dưới đây với should hay ought to ở thể khẳng định hoặc phủ định.)
1.
I'm having so much fun at the party, but I ... go home now to revise the grammar points for my English test tomorrow.
(Tôi có rất nhiều niềm vui trong bữa tiệc, nhưng bây giờ tôi.......về nhà để ôn lại ngữ pháp cho bài kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai.)
Đáp án: ought to
2.
Your English is very good. You ... worry so much. You... relax now.
(Tiếng Anh của bạn rất tốt. Bạn.......lo lắng quá nhiều. Bạn......thư giãn bây giờ.)
Đáp án: shouldn't; ought to
3.
I have prepared carefully for the test. I know I .........panic, but I can't help it.
(Tôi đã chuẩn bị cẩn thận cho bài kiểm tra. Tôi biết tôi.......hoảng sợ, nhưng tôi không thể.)
Đáp án: shouldn't
4.
You ........ create problems for yourself now. Instead, you ... take a break.
(Bạn......tạo ra vấn đề cho chính mình ngay bây giờ. Thay vào đó, bạn.......nghỉ ngơi.)
Đáp án: oughtn't to; should
2. Complete the following sentences with must / mustn't or have to / has to and don’t have to /doesn't have to.
(Hãy hoàn thành các câu sau bằng must /mustn't, hoặc have to / has to và don't have to /doesn't have to.)
1.
I .......wash up after dinner, and my brother.......clean the floor. That's the rule in my family.
(Tôi ........rửa bát sau bữa tối, và anh tôi......lau sàn nhà. Đó là quy tắc trong gia đình tôi.)
Đáp án: have to - has to
Giải thích: Have to/has to: Diễn tả ý bắt buộc mang tính khách quan (do luật lệ, quy tắc hay người khác quyết định)
2.
You........argue with your father all the time. Try to listen to his advice.
(Bạn.......tranh cãi với cha của bạn mọi lúc. Cố gắng lắng nghe lời khuyên của ông ấy.)
Đáp án: mustn't
Giải thích: Must not/mustn't: Diễn tả ý cấm đoán
3.
You... wear a nice dress tonight. You can't go to the concert in these old jeans.
(Bạn.......mặc một chiếc váy đẹp vào tối nay. Bạn không thể đi xem buổi hòa nhạc trong chiếc quần jeans cũ này được.)
Đáp án: must
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
I like Sundays because I.... get up early.
(Tôi thích các ngày Chủ nhật vì tôi.......dậy sớm.)
Đáp án: don't have to
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.