Phần 5: Looking back
(Unit 1 - Lớp 11 - Looking back - trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 16 SGK tiếng Anh lớp 11 - Grammar - sách mới

2. Complete the following sentences with must / mustn't or have to / has to and don’t have to /doesn't have to.
(Hãy hoàn thành các câu sau bằng must /mustn't, hoặc have to / has to và don't have to /doesn't have to.)
1.
I .......wash up after dinner, and my brother.......clean the floor. That's the rule in my family.
(Tôi ........rửa bát sau bữa tối, và anh tôi......lau sàn nhà. Đó là quy tắc trong gia đình tôi.)
Đáp án: have to - has to
Giải thích: Have to/has to: Diễn tả ý bắt buộc mang tính khách quan (do luật lệ, quy tắc hay người khác quyết định)
2.
You........argue with your father all the time. Try to listen to his advice.
(Bạn.......tranh cãi với cha của bạn mọi lúc. Cố gắng lắng nghe lời khuyên của ông ấy.)
Đáp án: mustn't
Giải thích: Must not/mustn't: Diễn tả ý cấm đoán
3.
You... wear a nice dress tonight. You can't go to the concert in these old jeans.
(Bạn.......mặc một chiếc váy đẹp vào tối nay. Bạn không thể đi xem buổi hòa nhạc trong chiếc quần jeans cũ này được.)
Đáp án: must
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
I like Sundays because I.... get up early.
(Tôi thích các ngày Chủ nhật vì tôi.......dậy sớm.)
Đáp án: don't have to
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.