Phần 3: Skills
(Unit 1 - Lớp 11 - Skills - trang 10-14 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Speaking - What are the conflicts about?
(Nói - xung đột về vấn đề gì ?)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking - sách mới

3. Work in pairs. Tell your partner what you or your brothers / sisters and your parents complain about. Give advice on how to solve the problem.
(Làm việc theo cặp. Hãy nói cho bạn ấy biết về những điều mà bạn, anh / chị bạn và cha mẹ bạn phàn nàn. Hãy khuyên họ làm thế nào để giải quyết vấn đề đó.)
Gợi ý đáp án:
A:
What kind of conflicts do you get into with your parents?
(Bạn thường gặp phải loại xung đột nào với bố mẹ?)
B:
They forbid me to play computer games.
(Bố mẹ cấm tớ chơi trò chơi máy tính.)
They want me to have a healthier lifestyle with more outdoor activities.
(Bố mẹ muốn tớ có một lối sống lành mạnh hơn với các hoạt động ngoài trời.)
A:
What's wrong with computer games?
(Có vấn đề gì với trò chơi máy tính?)
B:
They think all computer games are useless. They want me to use my computer for more useful stuff.
(Họ nghĩ rằng tất cả các trò chơi máy tính đều vô ích. Họ muốn tớ sử dụng máy tính cho những thứ hữu ích hơn.)
A:
And your parents may also worry about your eyesight if you look at the computer screen for a long time.
(Và có thể bố mẹ bạn cũng lo lắng về thị lực của bạn nếu bạn nhìn vào màn hình máy tính trong một thời gian dài.)
But there are some positive benefits of playing computer games.
(Nhưng có một số lợi ích tích cực khi chơi trò chơi máy tính mà.)
You should tell them about those.
(Bạn nên nói cho họ nghe về những lợi ích đó.)
B:
Yes, I will. I hope my parents will understand that. Thank you.
(Ừ, tớ sẽ nói với bố mẹ. Tớ hy vọng bố mẹ tớ sẽ hiểu điều đó. Cảm ơn bạn.)