Phần 3: Skills
(Unit 1 - Lớp 11 - Skills - trang 10-14 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Speaking- What are the conflicts about?
(Nói - xung đột về vấn đề gì ?)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking - sách mới

2. Here are some of the things teenagers and parents complain about. Tick the complaints that you hear in your family. Add more if you can.
(Dưới đây là những điều mà thanh thiếu niên và các bậc cha mẹ thường phàn nàn. Hãy đánh dấu tích vào những lời phàn nàn mà em nghe được trong gia đình. Nếu được hãy bổ sung thêm những điều em biết.)
Ở bài này không có đáp án chính xác, các em hãy lựa chọn các lời phàn nàn dựa theo trải nghiệm của bản thân.
* My children... (Con cái tôi...):
- dress badly and have ugly hairstyles (ăn mặc luộm thuộm và để những kiểu tóc xấu)
- have strange friends (có bạn bè khác thường)
- don't help with housework (không giúp làm việc nhà)
- don’t listen to my advice (không nghe theo lời khuyên của tôi)
- watch too much TV (xem TV quá nhiều)
- don’t study enough (không chăm học)
- spend too much time on their mobile phones and computers (dành quá nhiều thời gian vào điện thoại di động và máy tính)
- have a lot of junk food and soft drinks (hay ăn vặt và uống nước ngọt)

* My parents... (Bố mẹ tôi...):
- don’t like my friends (không thích bạn bè tôi)
- complain about household chores and homework (phàn nàn về việc nhà và bài vở)
- criticise my appearance (chỉ trích vẻ bên ngoài của tôi)
- don’t respect my privacy (không tôn trọng sự riêng tư của tôi)
- don’t listen to my opinions (không nghe ý kiến của tôi)
- always tell me what to do (luôn bảo tôi phải làm gì)
- don’t let me do what I want (không để tôi làm cái tôi muốn)
- keep comparing me with their friends’ children (cứ so sánh tôi với con cái của bạn bè họ)
- try to control me (cố kiểm soát tôi)
- want me to follow in their footsteps (muốn tôi phải tiếp bước họ)