Phần 3: Skills
(Unit 1 - Lớp 11 - Skills - trang 10-14 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Reading - Where do conflicts come from?
(Đọc hiểu - Những xung đột đến từ đâu?)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading - sách mới

5. Discuss with a partner: Do you get into conflict with your parents? Share your experiences with your partner?
(Thảo luận với bạn bên cạnh: Bạn có xảy ra xung đột với cha mẹ không? Chia sẻ các trải nghiệm của bản thân với bạn học.)
I have just known that you had get into some conflicts with your parents.
(Tớ vừa được biết rằng bạn có xảy ra một vài mâu thuẫn với cha mẹ.)
They keep complaining about your spending too much time on your mobile phone and computer.
(Họ liên tục phàn nàn về việc bạn dành quá nhiều thời gian vào điện thoại di động và máy tính.)
However, they don't know that you are doing homework and you need to use your mobile phone and computer in order to exchange some information with your friends.
(Tuy nhiên, họ không biết rằng bạn đang làm bài tập về nhà và bạn cần sử dụng điện thoại di động và máy tính để trao đổi thông tin với bạn bè.)
In my opinion, you should talk to them about your homework.
(Theo tớ, bạn nên nói cho bố mẹ nghe về bài tập về nhà của bạn.)
Also, you had better show them that you are responsible and mature.
(Bạn cũng nên chỉ cho họ thấy rằng bạn có trách nhiệm và đã trưởng thành.)