Phần 3: Skills
(Unit 1 - Lớp 11 - Skills - trang 10-14 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Reading - Where do conflicts come from?
(Đọc hiểu - Những xung đột đến từ đâu?)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading - sách mới

4. Read the text carefully. Answer the following questions.
(Đọc kỹ bài đọc. Trả lời các câu hỏi sau.)
1.
Why do most parents still treat their teenage children like small kids?
(Tại sao hầu hết các bậc phụ huynh vẫn đối xử với con cái ở tuổi thanh thiếu niên như những đứa trẻ nhỏ?)
Đáp án: Because they strongly believe they know what is best for their children.
Giải thích: Thông tin câu trả lời được tìm thấy ở 2 câu đầu tiên của đoạn 2 trong bài đọc. Câu trả lời có nghĩa là: Bởi vì họ tin chắc là họ biết điều gì là tốt nhất cho con cái họ.
2.
What do children want to be and do as they grow up?
(Trẻ em muốn trở thành và làm gì khi lớn lên?)
Đáp án: They want to be more independent, create their own opinions and make their own decisions.
Giải thích: Thông tin câu trả lời được tìm thấy ở câu 3 của đoạn 2 trong bài đọc. Câu trả lời có nghĩa là: Họ muốn được độc lập hơn, có quan điểm cá nhân và được tự quyết định.
3.
Why are parents concerned about the clothes their teenage children want to wear?
(Tại sao phụ huynh quan tâm đến quần áo mà con cái ở tuổi thanh thiếu niên của họ muốn mặc?)
Đáp án: They are worried because these clothes may break rules and norms of society, or distract them from schoolwork.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
How do parents want their children to spend their free time?
(Cha mẹ muốn con cái của họ dành thời gian rảnh của chúng ra sao?)
Đáp án: They want their children to spend their time in a more useful way.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Do all parents let their children choose a university and career?
(Có phải tất cả cha mẹ đều cho phép con cái tự chọn một trường đại học và sự nghiệp?)
Đáp án: No. Some of them try to impose their choices of university or career on their children.
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.