Phần 2: Language
(Unit 1 - Lớp 11 - Language - trang 8-9 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary - Compound nouns
(Từ vựng - Danh từ ghép)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 8 SGK tiếng Anh lớp 11 - Vocabulary - sách mới

2. Complete each question with one of the compound nouns in 1.
(Hãy hoàn thành mỗi câu hỏi dưới đây bằng một trong những danh từ ghép ở bài tập số 1.)
1.
Have your parents ever complained about your......?
(Cha mẹ của bạn có bao giờ phàn nàn về..... của bạn không?)
Đáp án: hairstyle/ table manners
Giải thích: Chỗ trống cần điền danh từ ghép chỉ một đặc điểm, tính cách, đức tính.... của người nghe. Vì thế, ta có thể điền hairstyle (kiểu tóc) hoặc table manners (cung cách ăn uống).
2.
Why is there a ...... between parents and children?
(Tại sao có ......giữa cha mẹ và con cái?)
Đáp án: generation gap
Giải thích: Câu đầy đủ có nghĩa là: Tại sao có khoảng cách tuổi tác giữa cha mẹ và con cái?
3.
Is the..... the perfect type of family?
(Có phải .......là một loại gia đình hoàn hảo không?)
Đáp án: nuclear family
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Why are soft drinks and...... not good for our health?
(Tại sao nước uống có ga và.......không tốt cho sức khoẻ của chúng ta?)
Đáp án: junk food
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Do you think......... should wear uniforms?
(Bạn có nghĩ là........nên mặc đồng phục không?)
Đáp án: schoolchildren
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.