Unit 1 - Tiếng Anh lớp 11: The generation gap

(Unit 1 - Tiếng Anh lớp 11: The generation gap - Sự khác biệt giữa các thế hệ)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 mới (sách thí điểm) - Unit 1 - Lớp 11 - The Generation Gap (Bài 1 - Sự khác biệt giữa các thế hệ)

Skills
(Các kỹ năng)
Bài tập 1 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (You are going to read a text about the...) Bài tập 2 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Read the text quickly and check your predictions in 1.) Bài tập 3 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Match the highlighted words in the text with the...) Bài tập 4 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Read the text carefully. Answer the following questions.) Bài tập 5 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 11 - Reading (Discuss with a partner. Do you get into...) Bài tập 1 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Read about three situations facing teenagers. Match them with...) Bài tập 2 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Here are some of the things teenagers and parents...) Bài tập 3 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking (Work in pairs. Tell your partner what you or...) Bài tập 1 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (You are going to listen to Tom and Linda...) Bài tập 2 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Match the words in the box with the appropriate definitions.) Bài tập 3 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Listen to the conversation. Decide if the following sentences...) Bài tập 4 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Listen to the conversation again and choose the best...) Bài tập 5 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 11 - Listening (Work in pairs. Ask and answer the following questions.) Bài tập 1 trang 14 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (The following are some family rules. Complete them, using...) Bài tập 2 trang 14 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (Read the list in 1 again. Choose the three...) Bài tập 3 trang 14 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing (And English teenager is going to stay with your...) UNIT 1 LỚP 11 SKILLS - READING (Unit 1 - Lớp 11 - Skills -...) UNIT 1 LỚP 11 SKILLS - SPEAKING (Unit 1 - Lớp 11 - Skills -...) UNIT 1 LỚP 11 SKILLS - LISTENING (Unit 1 - Lớp 11 - Skills -...) UNIT 1 LỚP 11 SKILLS - WRITING (Unit 1 - Lớp 11 - Skills -...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.195.783
  Thành viên mới nhất:
  Pouringvgw
  Đang trực tuyến: 651
  Đóng