Unit 1 - Tiếng Anh Lớp 10: Family Life

(Unit 1 - Tiếng Anh Lớp 10: Family Life - Cuộc sống gia đình)

Chữa bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 sách mới (sách thí điểm) - Unit 1 - Lớp 10 - Family Life (Bài 1 - Cuộc sống gia đình)

Skills
(Các kỹ năng)
Bài tập 1 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Look at the picture and answer the questions.) Bài tập 2 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text below and decide which of the...) Bài tập 3 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Read the text again. Do you understand the words...) Bài tập 4 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (a. What does 'it' in line 11 mean...?) Bài tập 5 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Answer the questions.) Bài tập 6 trang 9 SGK tiếng Anh lớp 10 - Reading (Discuss with a partner.) Bài tập 1 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Which household chores do you like doing and which...) Bài tập 2 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Below is part of Anna's interview with Mai. They...) Bài tập 3 trang 10 SGK tiếng Anh lớp 10 - Speaking (Have a similar conversation with a partner. Find out...) Bài tập 1 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Look at the chart and discuss the changes in...) Bài tập 2 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen to a family expert talking about how the...) Bài tập 3 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Work in pairs. Match the word/ phrase with its...) Bài tập 4 trang 11 SGK tiếng Anh lớp 10 - Listening (Listen again and answer the questions.) Bài tập 1 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Work in pairs. Discuss the meaning of the saying...) Bài tập 2 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the text about Lam's family below and complete...) Bài tập 3 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Read the text again and answer the questions.) Bài tập 4 trang 12 SGK tiếng Anh lớp 10 - Writing (Make your family chore chart. Then, using the ideas...) UNIT 1 LỚP 10 SKILLS - READING (Unit 1 - Lớp 10 - Skills - Reading...) UNIT 1 LỚP 10 SKILLS - SPEAKING (Unit 1 - Lớp 10 - Skills - Speaking...) UNIT 1 LỚP 10 SKILLS - WRITING (Unit 1 - Lớp 10 - Skills - ...)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.245.588
  Thành viên mới nhất:
  DarelVor
  Đang trực tuyến: 431
  Đóng