TIENGANH123 ONLINE ENGLISH CONTEST

Năm nay TiếngAnh123.com tổ chức thi chung khảo English Contest for KIDS và English Contest for JUNIORS

Bài sơ khảo với thể thức thi trực tuyến mọi thí sinh cùng thi vào một giờ cố định.

Điều kiện: Thành viên phải qua hết các vòng luyện tập tương ứng với đề thi sơ khảo.
(Ví dụ: Để được tham gia bài thi sơ khảo Lớp 3 thì bạn phải qua hết 20 vòng luyện tập của Lớp 3)

Giờ thi: Bắt đầu vào lúc 9:00 - Thứ 6 - ngày 31/08/2018
Thời gian còn lại:
Online English Contest for KIDS
Cuộc thi vô địch Tiếng Anh online diễn ra hàng năm dành cho học sinh lớp 3, 4, 5
Online English Contest for JUNIORS
Cuộc thi vô địch Tiếng Anh online diễn ra hàng năm dành cho học sinh lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Online English Contest for ADULTS
Cuộc thi vô địch Tiếng Anh online diễn ra hàng năm dành cho người lớn (sinh viên, người đi làm)