Key


Bài học VIP

Keys to tasks in the textbook

 

A. READING

Task 1

Task 2

 

C. LISTENING

Task 1

Task 2

Task 3

Listen to part of the expert's talk again and fill in the missing word(s)

In developing countries, (1) of the people use wood for cooking and heat. They cut down trees for firewood. But trees are important. They coold the land under them and keep the sun off (2) . When leaves fall from a tree, they make the land richer. When the trees are gone, the smaller plants die and the land becomes desert.

Humans can make deserts, but human can also (3) their growth. Algeria planted a green wall of trees across the edge of the Sahara to stop the desert sand from (4) . Mauritania planted a similar wall around its (5) . Iran puts a thin covering of petroleum on sandy areas and plant trees. Other countries build long (6) to bring water to the desert areas.

 

E. LANGUAGE FOCUS

Grammar

Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.264.259
  Thành viên mới nhất:
  Larryancet
  Đang trực tuyến: 754
  Đóng