Vocabulary

Bài học VIP

Vocabulary

 


Word Transcript Class Audio Meaning Example
accompany

/əˈkʌmpəni/

v đi cùng, hộ tống "May I accompany you to the ball?" he asked her.

category

categorize

/ˈkætəgəri/

/ˈkætəgəraɪz/

n

v

loại, hạng

phân loại

How many categories of books are in the library?

The books are categorized into beginner and advanced.

keenness

keen

/ˈki:nnəs/

/ki:n/

n

v

sự say mê

yêu thích

You'd better show the interviewer your keeness to work.

She is not keen on being told what to do.

salary

wage

/ˈsæləri/

/weɪdʒ/

n

n

lương hàng tháng

tiền công

Her monthly salary is 1000 dollars.

The smaller shops pay very low wages.

retail

wholesale

/ˈri:teɪl/

/ˈhəʊlseɪl/

n

n

bán lẻ

bán buôn

The job is open to applicants with over two years' experience in retail.

We only sell wholesale, not to the public.

shortcoming

/ˈʃɔ:tˌkʌmɪŋ/

n khuyết điểm Whatever his shortcomings as a husband, he was a good father to his children.
vacancy

/ˈveɪkənsi/

n vị trí, chức vụ bỏ trống There is a vacancy for a shop assistant on Saturdays.
workforce

/ˈwɜ:kfɔ:s/

n lực lượng lao động The majority of factories in the region have a workforce of 50 to 100 people.

résumé

curriculum vitae

/ˈrezju:meɪ/

/kəˌrɪkjʊləm ˈvaɪti:/

n

n

bản tóm tắt, sơ yếu lý lịch

sơ yếu lý lịch

She sent her résumé to fifty companies, but didn't even get an interview.

Applicants interested in applying for the position should submit their curriculum vitaes to the Human Resources Department no later than February 15.

create

creature

creation

creative

/kriˈeɪt/

/ˈkri:tʃər /

/kriˈeɪʃən/

/kriˈeɪtɪv/

v

n

n

adj

tạo ra

tạo vật

sự tạo dựng

sáng tạo

The Bible says that God created the world.

Rain forests are filled with amazing creatures.

Their policies are all aimed at the creation of wealth.

The program will help develop your creative thinking.

 

Vocabulary quiz


loading...
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.311.231
  Thành viên mới nhất:
  dinhquoctuant1234
  Đang trực tuyến: 123
  Đóng