Writing


Bài học VIP

Writing

You want to apply for an undergraduate programme in a university in England. Write a letter of request (about 150 words) to UCAS to ask for the information about the admission requirements to the university.

 

Pre-writing

Outline

Introduction: State the reason why you are writing, your interest in tertiary study in England (mention the name of the programme/the universities/...)

Request: State what information you would like them to provide: tuition fee, accommodation, exams,...

Further information: Say you would be happy to supply further information about yourself such as your English proficiency and record of secondary education study,...

Conclusion: End with a polite closing.

 

Writing

Submit your writing in the comment section. The best ones will be chosen as writing samples.

 

Sample

G03 Ciputra, Tay Ho District,
Hanoi, Vietnam

Dear Sir/Madam,

I have read the advertisement of your university in your website. I am very much impressed by its reputation, especially the Department of Finance and Banking. I have heard that it is the best department in England.

Now I have taken the GCSE examination and I am really interested in an undergraduate course in your university.

Would you please let me know the admission requirements to it? And would you send me the information about the course: tuition fee, its details and accommodation as well?

I would be very happy to supply further information about myself if necessary.

I look forward to hearing from you soon.

Best regards,

Daisy

 

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 10-08-2015
Bài viết: 44
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 334
G03 Ciputra, Tay Ho District,
Hanoi, Vietnam

Dear Sir/Madam,

I have read the advertisement of your university in your website. I am very much impressed by its reputation, especially the Department of Finance and Banking. I have heard that it is the best department in England.

Now I have taken the GCSE examination and I am really interested in an undergraduate course in your university.

Would you please let me know the admission requirements to it? And would you send me the information about the course: tuition fee, its details and accommodation as well?

I would be very happy to supply further information about myself if necessary.

I look forward to hearing from you soon.

Best regards,

Daisy
Gửi lúc: 06:31:13 ngày 02-09-2016
Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học mất cả tương lai.
Ngày tham gia: 24-06-2016
Bài viết: 123
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ:
• Điểm học bạ: 30
hityyyyyyyyyyyyyyyy
Gửi lúc: 09:08:32 ngày 19-08-2016
Ngày tham gia: 10-07-2014
Bài viết: 32
• Điểm thành tích: 14
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 158
9, Nguyen Ngoc Vu street, Cau Giay district,
Hanoi, Vietnam

Dear Sir/Madam,
I have read the advertisement of your university in your website. I am very much impressed by its reputation, especially the Department of Finance and Banking. I have heard that it is the best department in England.
Now I have taken the GCSE examination and I am really interested in an undergraduate course in your university.
Would you please let me know the admission requirements to it? And would you send me the information about the course: tuition fee, its details and accommodation as well?
I would be very happy to supply further information about myself if necessary.
I look forward to hearing from you soon.
Best regards,
Gửi lúc: 19:49:49 ngày 08-06-2016
Ha Milo
Ngày tham gia: 01-09-2014
Bài viết: 80
• Điểm thành tích: 10
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 385
232 GoDauTay ninh dictrist Ho Chi Minh city. Dear sir /madam I have readthe advertisement of your university in your webside .I am very happy and Iike study this university .the dream studing famuos this university ..Now I have take the GCSE examanition .Woul you pleae let my know the admission requirement to it/ and woul you send me the information about the course tuition fee, its details and accomodation as well. I look forward to hearing from you soon best regards . Hanh.
Gửi lúc: 10:20:17 ngày 13-05-2016
Ngày tham gia: 13-04-2016
Bài viết: 258
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ:
• Điểm học bạ: 131
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Gửi lúc: 18:07:01 ngày 26-04-2016
hung.............................
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 1900 63 62 55 (8h30-21h)
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.502.416
Thành viên mới nhất:
hadong96tqbce5
Đang trực tuyến: 234

Chúc mừng 5 thành viên

VIP, GoldenKid mới nhất:

Giảm: còn 1,105,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 14/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,180,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 20/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,095,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 18/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,230,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 20/10

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 043.628.5993 để đăng ký