Key


Bài học VIP

Keys to tasks in the textbook

 

A. READING

Task 1

Task 2

Task 3

 

C. LISTENING

Task 1

Task 2

 

E. LANGUAGE FOCUS

Grammar

Exercise 1

Exercise 2

Lan was angry with Tung. Tuan tried to help them get back together, and talked to Lan for Tung. Read the dialogue and complete the conversation Tuan had with Tung.

Tuan and Lan:

Tuan: Lan, Tung asked me to talk to you.
Lan: I don't want to speak to him anymore.
Tuan: Look, Lan, Tung is really upset.
Lan: I'm upset, too.
Tuan: Will you just let me tell his side of the story?
Lan: I'm not interested. He promised to go to the cinema but he didn't turn up. I don't want to see him again.
Tuan: But Lan, his motorbike broke down.
Lan: He has got a phone, hasn't he?
Tuan: But that's the point. He tried to phone you many times but he couldn't get through.
Lan: I don't believe he did.
Tuan: Yes, he did. He came to my house. Do you believe me?
Lan: OK. I'll talk to him later. I must be going now otherwise I'll be late for school.
Tuan: Thanks, Lan. Tung will be really happy to know you forgive him.

Tuan and Tung:

Tung: What did she say?
Tuan: She said she didn't want to talk to you.
Tung: Well, what did she say when you told her I was really upset?
Tuan: She said she too, so I asked her to let me tell her your side of the story, she said she because you but you . She said she again.
Tung: Did you explain about my motorbike?
Tuan: Yes, and she was very sarcastic. She said she didn't believe you had phone her. Then I told her you had tried many times but you couldn't get through, but she said . Then I told her you had come to my house and asked if she believed me. She said "OK" and she said .
Tung: Thanks, Tuan. I really owe you one.
Tuan: Thats all right.


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.264.259
  Thành viên mới nhất:
  Larryancet
  Đang trực tuyến: 409
  Đóng