Pronunciation

Bài học VIP

Pronunciation: Stress in two-syllable words

Introduction

Quy tắc thông dụng về trọng âm trong tiếng Anh

Trọng âm được đặt trên từ gốc (root word) , không được đặt trên tiền tố (prefix) hay hậu tố (suffix)
Eg

Root word Root word with suffix Root word with prefix
'nation 'national inter'national

e'conomy

 

eco'nomic

eco'nomical

uneco'nomic

uneco'nomical

Quy tắc cho từ có hai âm tiết

1. Đối với đa số danh từ và tính từ, trọng âm được đặt ở âm tiết đầu tiên
Eg: 'happy , 'ready , 'table , 'ruler
Một số danh từ, tính từ có trọng âm ở từ gốc
Eg: de'sign , be'lief , ex'cuse , ex'treme , di'stinct , com'plete
Danh từ tận cùng bằng -oo hay -oon, trọng âm được đặt trên âm tiết này
Eg: ba'lloon , bam'boo
Danh từ vay mượn từ nước ngoài có trọng âm ở âm tiết thứ hai
Eg: e'vent , ho'tel , ga'rage , ma'chine

2. Đối với đa số động từ, trọng âm được đặt ở âm tiết thứ hai
Eg: ap'pear , be'gin , ex'plain
Động từ tận cùng bằng -ate, trọng âm được đặt ở âm tiết thứ hai
Eg: tran'slate , dic'tate , nar'rate
Động từ tận cùng bằng -ow, -en, -y, -el, -er, -le, -ish, trọng âm được đặt ở âm tiết thứ nhất
Eg: 'follow , 'suffer , 'finish

3. Từ có hai âm tiết vừa là danh từ, vừa là động từ
Trọng âm được đặt ở âm tiết thứ nhất khi chúng là danh từ
Eg: 'record , 'object
Trọng âm được đặt ở âm tiết thứ hai khi chúng là động từ
Eg: re'cord , ob'ject
Tuy nhiên, không phải tất cả các từ có hai âm tiết vừa là danh từ, vừa là động từ theo quy tắc này
Một số từ có trọng âm đặt ở âm tiết thứ nhất: 'purchase , 'promise
Một số từ có trọng âm đặt ở âm tiết thứ hai: con'trol , sur'prise

4. Đại từ phản thân, trọng âm được đặt ở âm tiết thứ hai

my'self
your'self
our'selves
them'selves
him'self
her'self
it'self

5. Trạng từ và giới từ, trọng âm được đặt ở từ gốc
Eg: a'bove , be'fore , per'haps , in'deed , 'quickly

6. Từ ghép (compound words)
Danh từ: trọng âm được đặt ở từ đầu
Eg: 'rainfall , 'schoolboy , 'baseball
Tính từ: trọng âm được đặt ở từ thứ hai
Eg: bad-'tempered , old-'fashioned , absent-'minded

 

Practice

at'tract 'waving 'signal po'lite
dis'cuss 'walking 'instance po'lice
sup'pose 'pointing 'student bet'ween

 

Pronunciation Quiz


loading...
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.311.231
  Thành viên mới nhất:
  znvwbzkqnz
  Đang trực tuyến: 689

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng