Key


Bài học VIP

Keys to tasks in the textbook

 

A. READING

Task 1

Task 2

 

C. LISTENING

Task 1

Task 2

 

E. LANGUAGE FOCUS

Grammar

Exercise 1

Complete the following conversations with the correct form of the verbs: see, drink, write, cook

 1. A: you The Titanic yet?
  B: Yes, I have. I it last night. Why?
  A: I it next Friday.
 2. A: Who all the soda?
  B: Not me. I any soda at all since last week. I water all week. It's much healthier.
 3. A: Susan a lot of books lately.
  B: she Wildest Dreams?
  A: Yes, she did. She that one about five years ago.
 4. A: You for hours. When are we eating dinner?
  B: I've just finished. I something special for you. It's called "Ants on a tree".
  A: Gross!
  B: Actually, I it for you many times before. It's just meatballs with rice noodles.

Exercise 2

Exercise 3


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.253.135
  Thành viên mới nhất:
  hiennguyen47
  Đang trực tuyến: 615
  Đóng