Vocabulary

Bài học VIP

Vocabulary

 

Vocabulary


Word Transcript Class Audio Meaning Example

compose

be composed of

/kəmˈpəʊz/

/bi kəmˈpəʊzd əv/

v bao gồm The audience was composed largely of old people.
rival

/ˈraɪvəl/

n đối thủ He beat his rival by reducing the price.

enthusiast

enthusiastic

enthusiasm

/ɪnˈθjuːziæst/

/ɪnˌθjuːziˈæstɪk/

/ɪnˈθjuːziæzəm/

n

adj

n

người say mê

nhiệt tình

lòng nhiệt tình

He's a model-aircraft enthusiast.

You seem very enthusiastic about the party.

After the accident he lost his enthusiasm for the sport.

spectator

/spekˈteɪtər/

n khán giả The singer performed in front of 2000 cheerful spectators.
podium

/ˈpəʊdiəm/

n bục danh dự She cried when she stood on the winner's podium.

precision

precise

/prɪˈsɪʒən/

/prɪˈsaɪs/

n

adj

độ chính xác

chính xác

Great precision is required to align the mirrors accurately.

Can you give a more precise definition of the word?

scoreboard

/ˈskɔːbɔːd/

n bảng điểm There is a big scoreboard in the stadium.
break a record

/breɪk ə ˈrekərd/

v phá kỷ lục He ran the 100 metres in 9.79 seconds and broke the world record.
title

/ˈtaɪtl /

n danh hiệu Hendry won the world title after his record performance last year.

determination

determined

/dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən/

/dɪˈtɜːmɪnd/

n

adj

sự quyết định, lòng quyết tâm

quyết định, quyết tâm

She has great determination to succeed.

She is determined to be an actor one day.

 

Vocabulary quiz


loading...
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.311.231
  Thành viên mới nhất:
  HIHAT
  Đang trực tuyến: 569
  Đóng