Pronunciation

Bài học VIP

Pronunciation: Elision

Introduction

Hiện tượng nuốt âm

Đây là hiện tượng lược bỏ âm để việc phát âm được dễ dàng hơn. Âm lược bỏ có thể là nguyên âm, phụ âm hoặc cả âm tiết trong một từ hoặc cụm từ.

Eg: grandmother /ˈgrændmʌðər / sau khi nuốt âm trở thành /ˈgrænmʌðər /

Hiện tượng nuốt âm xảy ra trong một số trường hợp sau

1. Nhiều phụ âm đi liền với nhau

Word
Origin
Elision
handsome /ˈhændsəm/ /ˈhænsəm/
postman /ˈpəʊstmən/ /ˈpəʊsmən/
hard disk /hɑːd dɪsk/ /hɑːdɪsk/
kept quiet /kɛptˈkwaɪət/ /kɛpˈkwaɪət/
next to /ˈnɛkst tʊ/ /nɛkstʊ/

2. Chữ of /əv/ được lược bỏ thành /ə/

fond of books / ’fɒnd ə bʊks /

3. Lược bỏ âm yếu đằng sau phụ âm /p/, /t/, /k/

garden /ˈgɑːdn/

chocolate /ˈtʃɒklət/

comfortable /ˈkʌmftbl ̩/

tomato /tˈmeɪtəʊ/

4. Phụ âm đứng giữa nhóm phụ âm phức tạp

castle /ˈkɑːsl ̩/

acts /æks/

 

Practice

Listen and repeat

grandmother castle family awful history
handsome postman garden interest Edinburgh

Practise reading these sentences

1. My grandmother is very interested in history.

2. There are a lot of old castles in Edinburgh.

3. I saw a handsome postman entering the garden.

4. My family paid a visit to that castle two years ago.

5. The meal was awful this evening.

 

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.311.231
  Thành viên mới nhất:
  myhuyenan1574
  Đang trực tuyến: 210
  Đóng