Writing


Bài học VIP

Writing

Complete the letter, using the words given

Dear Minh,

1. thank / your letter / arrive / yesterday //

.....................................................................

2. I / please / hear / you / win / first prize / Poetry Reading Contest/ congratulations//

.....................................................................

3. I / myself / just / join / final English Speaking Competition/ my school//

.....................................................................

4. competition/ organize/ our English teachers/ take place/ school hall/ last Sunday//

.....................................................................

5. representatives/ three classes/ my school/ take/ the contest//

......................................................................

6. contest/ we/ work/ groups/ three/ compete/ five activities/ ten minutes//

......................................................................

7. my team/ pass/ four activities/ perfectly/ but/ last one/ we/ a spelling mistake/ lose the game//

......................................................................

8. it / be / big disappointment / us / however / we / all / enjoy / contest / immensely / Find / it / very useful //

......................................................................

9. we / hope / win / contest / next year //

.....................................................................

10. I / like / congratulate / you / your winning/ again //

......................................................................
Yours truly,
Phong

Writing

Submit your writing in the comment section.

 

Sample

Dear Minh,

1. thank / your letter / arrive / yesterday

Thank you for your letter that arrived yesterday.

2. I / please / hear / you / win / first prize / Poetry Reading Contest/ congratulations/

I'm very pleased to hear that you won the first prize in the Poetry Reading Contest. Congratulations!

3. I / myself / just / join / final English Speaking Competition/ my school//

I myself have just joined in the final English Speaking Competition of my school

4. competition/ organize/ our English teachers/ take place/ school hall/ last Sunday//

The competition organized by our English teachers took place in the school hall last Sunday.

5. representatives/ three classes/ my school/ take/ the contest//

The representatives of three cIasses of my school took part in the contest.

6. contest/ we/ work/ groups/ three/ compete/ five activities/ ten minutes//

In the contest, we worked in groups of three and competed in five activities within ten minutes.

7. my team/ pass/ four activities/ perfectly/ but/ last one/ we/ a spelling mistake/ lose the game//

My team passed four activities perfectly, but in the last one, we had a spelling mistake and lost the game.

8. it / be / big disappointment / us / however / we / all / enjoy / contest / immensely / find / it / very useful //

It was a big disappointment to us. However, we all enjoyed the contest immensely and found it very useful.

9. we / hope / win / contest / next year //

We hope to win the contest next year.

10. I / like / congratulate / you / your winning/ again //

I'd like to congratulate you of your winning again.

Yours truly,
Phong

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.295.779
  Thành viên mới nhất:
  nh4495108c98
  Đang trực tuyến: 368