Vocabulary



Vocabulary

 

Vocabulary


Word Transcript Class Audio Meaning Example
stimulate

/ˈstɪmjuleɪt/

v khích lệ, khuyến khích Reading stories can stimulate children's imagination.
sponsor /ˈspɒnsər/ v bảo trợ

Pepsi sponsored the AFF cup.

worksheet

 
/´wə:k¸ʃi:t/

 

n tờ giấy làm bài Each group was given a worksheet to write their answers on.
observe /əbˈzɜrv/ v quan sát, theo dõi

Our teacher will observe and score our performance.

judge

/dʒʌdʒ/

n trọng tài

The judge's verdict was against the footballer..

smoothly
/ˈsmuːðli/
adv một cách trôi chảy

The competition was held smoothly.

recite

/rɪˈsaɪt/
v ngâm (thơ), kể lại

They earn millions of dollars per film by reciting poetry.

appoint /əˈpɔɪnt/ v chỉ định, bổ nhiệm

She has been appointed Prime Minister.

on behalf of

/ɒn bɪˈhɑːf əv/
adv thay mặt cho

On behalf of the class, I would like to express our gratitude for your contribution.

poetry

/ˈpəʊətri/

n thi ca

A poetry reading competition was held in our school last week.

participant /pɑrˈtɪsəpənt/ n người tham dự

There are 44 participants in this competition.

procedure
/prəˈsidʒər/
n thủ tục

She would like to know some information about the entry procedure for the competition.

venue /ˈvenjuː/ n nơi thi đấu

My Dinh stadium is one of five main venues in the Asian Indoor Games.

 

Bài tập luyện tập
Bạn hãy kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo lên từ đó - Hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

 

Vocabulary quiz

 

 

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.295.779
  Thành viên mới nhất:
  nh4495108c98
  Đang trực tuyến: 511

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất: