Vocabulary


Bài học VIP

Vocabulary

 

Vocabulary


Word Transcript Class Audio Meaning Example
campaign

/kæmˈpeɪn/

n chiến dịch Last week, Oxfam launched a new fair trade campaign.
effective /ɪˈfektɪv/ a có hiệu quả

Her advice has proved highly effective for my job.

 

eradicate

/ɪˈrædɪkeɪt/ v xóa bỏ

More effort is needed to eradicate illiteracy in our country.

eradication /i¸rædi´keiʃən/ n sự xóa bỏ

By 2000, sixty-one provinces and cities throughout Vietnam had completed programmes for Illiteracy Eradication.

ethnic minority /ˈeθnɪk maɪˈnɒrɪti/ n dân tộc thiểu số

The Tay and Thai are ethnic minorities in Vietnam.

expand

/ɪkˈspænd/ v mở rộng

Our company is expanding production to meet its potential.

illiteracy /ɪˈlɪtərəsi/ n mù chữ

There is a mass campaign aiming to mobilize 100,000 teachers with the aim of eradicating illiteracy.

mutual respect

/ˈmjuːtʃuəl rɪˈspekt/ n tôn trọng lẫn nhau

Friendship is based on mutual respect.

performance

/pəˈfɔːməns/

n sự thể hiện, thành tích

She explains how sports medicine can help improve athletic performance.

rate /reɪt/ n tỉ lệ

The government is anxious to reduce the rate by half within the next ten years.

strategy  /ˈstrætədʒi/ n chiến lược

To get good results, students must have effective learning strategies.

survey /ˈsɜːveɪ/ n khảo sát, điều tra

Our school has conducted a survey of students' attitudes to teachers in the classroom.

universal  /ˌjuːnɪˈvɜːsəl/ a thuộc/ có tính toàn cầu

Illiteracy is a universal issue.

Bài tập luyện tập
Bạn hãy kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo lên từ đó - Hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

 

Vocabulary quiz

 

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.295.943
  Thành viên mới nhất:
  nhue1177e40f
  Đang trực tuyến: 228