Vocabulary


Bài học VIP

Vocabulary

Vocabulary


Word Transcript Class Audio Meaning Example
affect

/ə'fekt/

v ảnh hưởng His upbringing by his parents deeply affected his personality.
appreciate

 

/əˈpriʃiˌeɪt/

 

v coi trọng, đánh giá cao He highly appreciates her efforts to help the disabled.
attitude /'ætitju:d/ n thái độ

He always has a positive attitude to others' work.

confidence /ˈkɒnfɪdəns/ n sự tự tin, lòng tin

She has a lot of confidence in her little child.

embarrassing

/ɪmˈbærəsɪŋ/ a ngượng ngùng, lúng túng

One of my most embarrassing experiences was to forget my daughter's name at her wedding.

embrace /im'breis/ v ôm, ôm ấp

He rushed to embrace me at the airport.

floppy (hat) /´flɔpi/ a (mũ) mềm

My biggest dream was a red hat - a floppy cotton hat like the one my favourite pop star wore in her video clip.

glance at /glæns ət/ v liếc nhanh, nhìn qua

The girl was so shy that she didn't look him in the eye. She just glanced at him and looked away

make a fuss /meik ə fʌs/   làm ầm ĩ lên

She complains noisily about anything she doesn't like. She is the type of person who is always making a fuss.

memorable /'memərəbl/ a đáng ghi nhớ

My 21st birthday was memorable because my sweetheart proposed to me.

sneaky /´sni:ki/ a vụng trộm, lén lút

The pickpocket gave a sneaky look at her handbag.

scream /skri:m/ v kêu thét, la hét

Passengers screamed when the car crashed into a motorbike.

outlook /ˈaʊtlʊk/ n quan điểm, cách nhìn nhận

His outlook on this issue is quite subjective. He ignores his employees' needs.

Bài tập luyện tập
Bạn hãy kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo lên từ đó - Hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

 

Vocabulary quiz

 


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.109.866
  Thành viên mới nhất:
  hungtrollgamerce9d
  Đang trực tuyến: 336
  Đóng