Vocabulary

Bài học VIP

Từ vựng bài 2 - Tiếng Anh lớp 11


Word Transcript Class Audio Meaning Example
affect /ə'fekt/

v ảnh hưởng His upbringing by his parents deeply affected his personality.
appreciate /əˈpriʃiˌeɪt/ v coi trọng, đánh giá cao He highly appreciates her efforts to help the disabled.
attitude /'ætitju:d/ n thái độ He always has a positive attitude to others' work.
confidence /ˈkɒnfɪdəns/ n sự tự tin, lòng tin She has a lot of confidence in her little child.

embarrassing

/ɪmˈbærəsɪŋ/ a ngượng ngùng, lúng túng One of my most embarrassing experiences was to forget my daughter's name at her wedding.
embrace /im'breis/ v ôm, ôm ấp He rushed to embrace me at the airport.
floppy (hat) /´flɔpi/ a (mũ) mềm My biggest dream was a red hat - a floppy cotton hat like the one my favourite pop star wore in her video clip.
glance at /glæns ət/ v liếc nhanh, nhìn qua The girl was so shy that she didn't look him in the eye. She just glanced at him and looked away
make a fuss /meik ə fʌs/   làm ầm ĩ lên She complains noisily about anything she doesn't like. She is the type of person who is always making a fuss.
memorable /'memərəbl/ a đáng ghi nhớ My 21st birthday was memorable because my sweetheart proposed to me.
sneaky /´sni:ki/ a vụng trộm, lén lút The pickpocket gave a sneaky look at her handbag.
scream /skri:m/ v kêu thét, la hét Passengers screamed when the car crashed into a motorbike.
outlook /ˈaʊtlʊk/ n quan điểm, cách nhìn nhận His outlook on this issue is quite subjective. He ignores his employees' needs.

Luyện tập từ vựng

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống


loading ...
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.343.689
  Thành viên mới nhất:
  phucnam2013
  Đang trực tuyến: 190
  Đóng