Writing

Bài học VIP

Writing

Below is some information about Ha Long Bay, a UNESCO World Heritage Site in Vietnam.

Ha Long Bay

 • is located in Quang Ninh province, northeastern Vietnam
 • consists of 1,960 islets, most are limestone
 • has undergone hundreds of millions years
 • is home to 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species
 • climate: tropical, wet with 2 seasons: hot and moist summer and dry, cold winter
 • marked important events in Vietnamese history with many artifacts found in Bai Tho Mount, Dau Go Cave, Bai Chay
 • 1962: was designated  as a 'Renowned National Landscape Monument' by the Vietnam Ministry of Culture, Sport and Tourism
 • 1994: was first listed as a World Heritage Site by UNESCO for its outstanding, universal aesthetic value.
 • 2000: was second listed as a World Heritage Site by UNESCO for its outstanding geological and geomorphological value

Write a description of Ha Long Bay based on the information given above.

Sample

Ha Long Bay is located in Quang Ninh province, in the northeast of Vietnam. It consists of 1, 960 islets, most of which are limestone. The bay has undergone hundreds of millions years of history.

Ha Long Bay is home to 14 endemic floral species and 60 endemic faunal species. Its climate is typically tropical and wet with 2 seasons including hot, moist summers and dry, cold winters. This area marked important events in the history of Vietnam with many artifacts found in Bai Tho Mount, Dau Go Cave and Bai Chay.

Ha Long Bay has received many awards and designations. In 1962, it was designated as a 'Renowned National Landscape Monument' by the Vietnam Ministry of Culture, Sport and Tourism. Also, in 1994, it was first listed as a UNESCO World Heritage Site by UNESCO for its outstanding, universal aesthetic value. In 2000, the World Heritage Committee additionally recognised Hạ Long Bay for its outstanding geological and geomorphological value.

With its outstanding features, Ha Long Bay is one of the most worth visiting places in Vietnam.

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.411.970
  Thành viên mới nhất:
  nguyenthituvi04@gmail.com
  Đang trực tuyến: 266

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng