Writing

Bài học VIP

Writing

The following chart is the results of the Vietnamese athletes in some sports at the 15th Asian Games. Describe the chart and make comparisons where relevant.

MEDALS WON BY VIETNAM
(at 15th Asian Games held in
Doha, Qatar)

Sports

Gold Medals

Silver Medals

Bronze Medals

Total

Shooting

0

1

3

4

Billiards

0

1

0

1

Karate

1

2

1

4

Wushu

0

3

0

3

Bodybuilding

0

1

0

1

Pre-writing

Think of the way to organize your writing.

a. According to the medal types

- Most: Silver - 8: 3 - wushu, 2 - karate, and 1 - shooting, billiards, and bodybuilding
- 2nd most: Bronze - 4: 3 - shooting and 1 - karate
- Least: Gold - 1 - karate

b. According to the sports names

- Most: Shooting and Karate - 4: shooting - 0 gold, 1 silver, 3 bronze; karate - 1 gold, 2 silver, 1 bronze
- 2nd most: wushu - 3 silver, 0 gold, 0 bronze
- Least: billiards & bodybuilding - 1 silver

Sample

The chart provides information on the results of the Vietnamese athletes in some sports at the 15th Asian Games in Qatar in 2006.

According to the chart, shooting and karate both won four medals - the largest quantity among the listed sports. However, the details were quite different. The shooting athletes won no gold, one silver, and three bronze medals. Meanwhile, athletes in karate won one gold, two silver, and one bronze ones.

Wushu was the next most successful with three medals. These three medals were all silver ones - they won no gold or bronze prizes.

At the bottom of the chart were billiards and bodybuilding with only one for each of the sports. Both of them were silver - no gold or bronze medals were won by the athletes in these sports.

This ends my report.

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.327.568
  Thành viên mới nhất:
  nguyenhongquan2012
  Đang trực tuyến: 166
  Đóng