Vocabulary


Bài học VIP

Vocabulary

 


Word Transcript Class Audio Meaning Example
Altitude

/ˈæltɪtju:d/

v Độ cao We are flying at an altitude of 1000 m.
Botanical Garden

/bəˈtænɪkəl 'gɑ:dn/

n Vườn bách thảo This Sunday, our class will go to the Botanical Garden.
Cave /keɪv/ n Hang động

The ancient people used to live in caves.

Destination /ˌdestɪˈneɪʃən/ n Nơi đến, đích

We arrived at our destination tired and hungry.

Glorious /ˈglɔ:riəs/ adj Rực rỡ, lộng lẫy

The match was over and Vietnam had a glorious victory.

Permission /pəˈmɪʃən/ n Sự cho phép

You will need permission from the council to extend your garage.

Persuade /pəˈsweɪd/ v Thuyết phục

He is trying to persuade local and foreign businesses to invest in the project.

Picturesque /ˌpɪktʃərˈesk/ adj đẹp như tranh

I like the picturesque streets of the old city

Resort /rɪˈzɔ:t/ n Nơi nghỉ

They are going to build a resort here.

Site /saɪt/ n

Địa điểm, vị trí

The manager is going to visit the building site this afternoon.

Bài tập luyện tập
Bạn hãy kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo lên từ đó - Hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

Vocabulary quiz


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.254.648
  Thành viên mới nhất:
  JefferyUttek
  Đang trực tuyến: 225
  Đóng