Vocabulary


Bài học VIP

Vocabulary


Word Transcript Class Audio Meaning Example
Add

/æd/

v Cộng If you add three and four you get seven.
Deaf

/def/

adj

Điếc

He's been totally deaf since birth.
Demonstration /ˌdemənˈstreɪʃən/ n Sự thể hiện, sự thuyết minh

Let me give you a demonstration of how the camera works.

Determination /dɪˌtɜ:mɪˈneɪʃən/ n Sự quyết tâm

She has great determination to succeed.

Disabled /dɪˈseɪbl d/ adj Tàn tật

The accident left him severely disabled.

Dumb /dʌm/ adj Câm

He's been deaf and dumb since birth.

Enclose /ɪnˈkləʊz/ v Gửi kèm

Please enclose a curriculum vitae with your letter of application.

Exhibition /ˌeksɪˈbɪʃən/ n Cuộc triển lãm

The photographs will be in the exhibition until the end of the month

Passion /ˈpæʃən/ n Niềm say mê

Politics and philosophy were his lifelong passions.

Require /rɪˈkwaɪə/ v

Yêu cầu,đòi hỏi

Please telephone this number if you require any further information.

Bài tập luyện tập
Bạn hãy kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo lên từ đó - Hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

Vocabulary quiz


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.246.932
  Thành viên mới nhất:
  thienphuc2k5
  Đang trực tuyến: 543
  Đóng