Grammar


Bài học VIP

Present simple


Bạn hãy click vào nút "Start" để bắt đầu bài học!

Past simple


Bạn hãy click vào nút "Start" để bắt đầu bài học!

 

Grammar Practice

E1: Put the verbs in brackets into present simple or the past simple.

1. What (he/do) in the evening?

- He usually (play) or (watch) television.

2. When I (be) small, I always (want) to be a pilot.

3. I always (offer) to help my older neighbor carry her groceries into her house every time I see her return home from the store. She (be) very grateful. Yesterday she (offer) to pay me for helping her, but of course I (not accept) the offer.

4. Stop! (you/see) the notice?

- I (see) it but I can't read it. What (it/say) ?

5. (you/hear) the thunder last night?

- No. I (not/hear) anything last night. I (be) asleep.

E2: Please do the task below

 

Bạn hãy click vào nút "Start" để bắt đầu làm bài!


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.254.648
  Thành viên mới nhất:
  JefferyUttek
  Đang trực tuyến: 225
  Đóng