tiếng anh lớp 5
Chương trình tiếng Anh lớp 5 của TiếngAnh123.com được xây dựng hoàn toàn mới và vượt trội với các Video bài giảng hấp dẫn, sinh động do đội ngũ các thầy cô giáo nước ngoài và trong nước thực hiện. Các bài giảng được dẫn dắt bởi các giáo viên:
Cô Renee Myers
Thầy Nick Veinot
Nội dung chương trình bài giảng và bài tập tương đương với bộ sách Tiếng Anh lớp 5 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Gồm 4 chủ điểm gần gũi với học sinh tiểu học: Bạn bè, Trường học, Gia đìnhThế giới xung quanh. Trong mỗi chủ điểm, học sinh sẽ học 5 đơn vị bài học (Unit). Mỗi Unit có các video về ... Xem thêm Từ vựng (Vocabulary), Bài giảng (Lecture) và video hướng dẫn Phát âm (Pronunciation). Sau mỗi video đều có phần bài tập giúp học sinh thực hành 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các thành tố ngôn ngữ: Từ vựng, Ngữ pháp, Phát âm, cũng như tự đánh giá khả năng tiếp thu bài học của mình.
Để củng cố kiến thức về mỗi chủ điểm được học, học sinh sẽ làm một bài ôn tập chung (Review). Khi học sinh học qua 2 chủ điểm, sau 10 Unit thì có thể làm Kiểm tra cuối học kỳ (End-of-term test). Tổng kết chương trình, sau 20 Unit, học sinh sẽ làm bài Kiểm tra cuối năm (End-of-year test). Rút gọn
Tổng điểm:
0
2540
Tiến trình hoàn thành: 0%
Bài đang học:
Unit 1: What's your address?
Phần 1: Bạn bè
1
Unit 1: What's your address?
Bài 1: Địa chỉ của bạn là gì?
VOCABULARY - Từ vựng
Chủ đề nơi chốn
(Từ vựng: hometown, town, province, countryside, mountain, live)
Chủ đề địa chỉ
(Từ vựng: address, lane, tower, flat, floor)
Tính từ mô tả
(Từ vựng: quiet, busy, crowed, pretty)
2
Unit 2: I always get up early. How about you?
Bài 2: Mình luôn ngủ dậy sớm. Còn bạn thì sao?
VOCABULARY - Từ vựng
Hoạt động thường ngày
(Từ vựng: brush, wash, homework, partner, project)
PRONUNCIATION - Phát âm
3
Unit 3: Where did you go on holiday?
Bài 3: Bạn đã đi nghỉ ở đâu?
VOCABULARY - Từ vựng
Chủ đề kỳ nghỉ
(Từ vựng: trip, airport, ancient town, imperial city, seaside)
Chủ đề phương tiện đi lại
(Từ vựng: get, motorbike, coach, underground, train, station)