Lesson 3: Grammar (May/ might: review; Reported speech: questions)

Ngữ pháp (Ôn tập: may/ might; Cách trần thuật câu hỏi)

Grammar: May/ might: review; Reported speech: questions

Tóm tắt bài học

May/ might: review

I. Structure - Cấu trúc

Positive form (Khẳng định):

S + may/ might + V(infinitive) + (O)

Negative form (Phủ định):

S + may/ might not + V(infinitive) + (O)

Yes/No Interrogatives (Câu nghi vấn với Yes/No):

* Interrogatives:
May/ Might + S + V(infinitive) + (O)?
* Short answers:
Yes, S + may/ might.
No, S + may/ might not.

II. Usages - Cách dùng

- Nhìn chung, may/ might đều dùng để diễn tả 1 sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ:

He may/ might come here tomorrow.
Cậu ấy có thể tới đây vào ngày mai.

They may/ might not know about this science project.
Họ có thể không biết về dự án khoa học này.

- Tuy nhiên, giữa may/ might cũng có 1 số khác biệt nhất định. Cụ thể:

a. may thường được dùng khi ta muốn tăng khả năng xảy ra của sự việc lên 1 chút.

Ví dụ:

Dr. Henry may join the trek with us.
Tiến sĩ Henry có thể sẽ tham gia chuyến du hành với chúng ta.

Dr. Henry might join the trek with us.
Tiến sĩ Henry có thể sẽ tham gia chuyến du hành với chúng ta.

Hai câu trên cùng nêu khả năng xảy ra của sự việc "Tiến sĩ Henry sẽ tham gia chuyến du hành với chúng ta.". Tuy nhiên, khả năng xảy ra của sự việc ở câu dùng may sẽ cao hơn một chút so với câu dùng might. Nói cách khác, may mang tính chắc chắn hơn một chút so với might.

b. may đôi khi được dùng trong văn phong Tiếng Anh trang trọng với nghĩa là "được cho phép làm gì" (to be allowed). Trong khi đó, might sẽ không được sử dụng trong trường hợp này.

Ví dụ:

You may bring your own telescope if you want.
Bạn có thể mang kính thiên văn của bạn nếu bạn muốn.

Ta không dùng might trong trường hợp này.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Choose the correct options.

Chọn các đáp án đúng.

0/10

loading...
2

Choose the correct function of may/ might in the following sentences.

Chọn chức năng đúng của may/ might trong các câu sau.

0/10

loading...
3

Change the following sentences into reported speech.

Chuyển các câu sau sang gián tiếp.

0/6

loading...
4

Decide whether the reported speech of the following sentences is correct or incorrect.

Xác định xem dạng gián tiếp của các câu sau là đúng (correct) hay sai (incorrect).

0/10

loading...
5

Choose the correct direct speech for the given reported speech.

Chọn dạng trực tiếp đúng của các câu gián tiếp cho sẵn.

0/10

loading...
Kết thúc lesson 3: Grammar (May/ might: review; Reported speech: questions)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.295.943
  Thành viên mới nhất:
  artur3dgp517f
  Đang trực tuyến: 275