Lesson 4: Grammar (Reported speech: Statements)

Ngữ pháp (Lời nói gián tiếp: Câu trần thuật)

Grammar: Reported speech: Statements

Tóm tắt bài học

Direct speech vs Reported speech

Direct speech (Lời nói trực tiếp): dùng khi chúng ta thuật lại chính xác lời nói ban đầu của người nói. Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép “…”.

Ví dụ:

Brian: “I love to do science experiments.”

Tớ thích làm các thí nghiệm khoa học.

Reported speech (Lời nói gián tiếp): dùng để diễn tả lời hay ý nghĩ của người khác bằng ngôn ngữ của chính chúng ta, bằng cách sử dụng các động từ tường thuật, không còn dấu hai chấm và có một số thay đổi về từ hoặc thì của động từ...

Ví dụ:

Brian said he loved to do science experiments.

Brian nói cậu ấy thích làm các thí nghiệm khoa học.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Fill in the blank with the missing words to make complete reported speeches.

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để tạo thành lời nói gián tiếp hoàn chỉnh.

0/5

loading...
2

Reorder the words or phrases to make complete sentences.

Sắp xếp các từ hoặc cụm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.

0/6

loading...
3

Choose the underlined part that needs correction.

Chọn phần gạch chân cần sửa.

0/10

loading...
Kết thúc lesson 4: Grammar (Reported speech: Statements)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.053.970
  Thành viên mới nhất:
  thachthaoUwU
  Đang trực tuyến: 415
  Đóng