Lesson 3: Pronunciation (Stress in words ending in -logy and -graphy)

Trọng âm từ kết thúc bằng đuôi -logy và -graphy

Stress in words ending in -logy & - graphy

Tóm tắt bài học

Từ kết thúc bằng đuôi -logy

Từ kết thúc bởi đuôi -logy thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên, hay nói cách khác, hầu hết các từ kết thúc bởi đuôi -logy có trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước đuôi -logy. Những từ kết thúc bằng đuôi -logy thường mang nghĩa là các môn học, ngành học, hoặc một lĩnh vực nghiên cứu nào đó.
Ví dụ:

Từ kết thúc bằng đuôi -logy

climatology /ˌklaɪməˈtɒlədʒi/
(n.) khí hậu học

biology /baɪˈɒlədʒi/
(n.) sinh học

ecology /iˈkɒlədʒi/
(n.) sinh thái học

zoology /zuˈɒlədʒi/
(n.) động vật học

Luyện tập:

geology

địa chất học


technology in biology

công nghệ trong sinh học


She is interested in sociology and ecology.

Cô ấy có niềm đam mê với xã hội học và sinh thái học.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Choose the word which has different stress.

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại.

0/5

loading...
2

Complete the sentences with missing letters, and then record.

Hoàn thành các câu với các chữ cái còn thiếu và ghi âm.

0/6

loading...
Kết thúc lesson 3: Pronunciation (Stress in words ending in -logy and -graphy)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat www.abckid.vn
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 3.023.289
Thành viên mới nhất:
leeko
Đang trực tuyến: 669