Lesson 4: Reading (Multiple Choice)

Luyện chiến thuật làm bài đọc hiểu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Reading skills: Multiple choice

Tóm tắt bài học

Features of “Multiple choice” task

Dạng bài đọc hiểu “Trắc nghiệm nhiều lựa chọn” là dạng bài tập yêu cầu chọn một hoặc nhiều các đáp áp đúng đối với mỗi câu hỏi mà đề bài đưa ra. 
- Có 2 kiểu bài tập trắc nghiệm nhiều lựa chọn phổ biến

1. Multiple choice questions (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn): Sau khi đọc đoạn văn, chúng ta cần trả lời câu hỏi mà đề bài đưa ra bằng cách lựa chọn 1 đáp án đúng nhất trong các lựa chọn A, B, C, D được cho sẵn.

2. Incomplete sentences (Câu không hoàn chỉnh): Đề bài là 1 câu không hoàn chỉnh, và nhiệm vụ của chúng ta là lựa chọn đáp án A, B, C, hoặc D để hoàn thiện câu sao cho đúng với nội dung đã được đề cập trong bài.

Để học tiếp bài học, bạn hãy là thành viên VIP của TiếngAnh123
Đăng ký

Practice

1

Read the text and do the following tasks

Đọc và hoàn thành các nhiệm vụ sau

0/18

loading...
Kết thúc lesson 4: Reading (Multiple Choice)
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
 • phuong2az7 :
  3.đặt câu hỏi cho các câu sau:6. which of you ... ?all of us want to help
 • thangnguyen9274 :
  Cô ơi sao em làm 10 bài test trong TACB 1 mà em không được cộng điểm thành tích ạ??? Vì mỗi bài test làm xong được cộng 1đ mà???
 • Nhimhien189 :
  Why do you learn english
 • buitungchi :
  Fill in the blank with the correct form of the given word(s). Câu 5 " Don't talk to your friends", the teacher said it to me.=> The teacher ( ask/ me/ not talk ) _________to my friends. Cô ơi câu này làm thế nào ạ?
 • kudoshinichi11b :
  gcm
 • phuong2az7 :
  3.đặt câu hỏi cho các câu sau:11. Which dress ... ? She bought the red dress
 • tienganh123english1 :
  The/structure / of /this /world's / China /longest /Great Wall /the.
 • tramvuong40fa1 :
  How long ______ you (know) ______ your new assistant? I (know) ___________him for ten years. What ______ he (do) ____ before he (come) ___________ here? I think he(be) ___________in prison. e lam : have -know have known what have he done before he came here? he had been in prison e lam dung khong a
  8  
Video Chat www.abckid.vn Học phát âm với thầy Daniel
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.970.676
Thành viên mới nhất:
wieviringmef
Đang trực tuyến: 191
Đóng