Chương trình Tiếng Anh lớp 1 của TiếngAnh123.com được xây dựng với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. Mỗi bài học có các video học về Chữ cái & âm và âm (Letters & Phonics và Phonics), Chữ số (Numbers), Từ vựng (Words), Mẫu câu (Sentences) và phần trò chơi luyện tập (Games) giúp các bé đánh giá khả năng tiếp thu bài học của mình. Chương trình phù hợp với các bé học sinh lớp 1, lớp 2 mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh.
Lưu ý: 3 dấu sao trên mỗi Unit tượng trưng cho mức độ hoàn thành bài tập của học sinh.
1 đến 25%
26 đến 40%
41 đến 55%
56 đến 70%
71 đến 90%
91 đến 100%
Review 1
Ôn tập
0/400
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
vào làm bài
Review 2
Ôn tập
0/620
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
vào làm bài
9
Feelings
Cảm xúc
0/670
Review 3
Ôn tập
0/600
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
vào làm bài
Review 4
Ôn tập
0/620
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
vào làm bài
Review 5
Ôn tập
0/490
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
vào làm bài
Đóng