Bài giảng
Các thành phố tương lai
0
0
Bài tập
Thực hành từ vựng 1
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Các thành phố tương lai (tiếp)
0
0
Bài tập
Thực hành từ vựng 2
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu hỏi đuôi (tag questions)
0
0
Bài tập
Thực hành ngữ pháp 1
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Câu điều kiện loại 0 (Conditional sentences type 0)
0
0
Bài tập
Thực hành ngữ pháp 2
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Ngữ điệu trong câu hỏi đuôi (Intonation on tag questions)
0
0
Bài tập
Thực hành phát âm
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Đọc về thành phố thông minh toàn cầu
0
0
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Nghe về một số ý tưởng thông minh từ các thành phố trên toàn cầu
0
0
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Dự đoán về một thành phố trong tương lai
0
1
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Viết một bức thư điện tử đến một người bạn
0
0
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Vòng quanh thành phố Barcelona
0
0
Bạn chưa làm bài này
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.198.343
  Thành viên mới nhất:
  liinhnaa
  Đang trực tuyến: 273
  Đóng