Bài giảng
Từ vựng chủ đề học lên cao
0
0
Bài tập
Thực hành từ vựng 1
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Từ vựng chủ đề học lên cao (tiếp)
0
1
Bài tập
Thực hành từ vựng 2
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn & Hiện tại hoàn thành
0
0
Bài tập
Thực hành ngữ pháp
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Ngữ điệu trong câu hỏi có từ để hỏi Wh-questions
0
0
Bài tập
Thực hành phát âm
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Đọc lấy ý chính và thông tin chi tiết về các cơ hội học lên cao
0
0
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Nghe thông tin chi tiết về du học
0
0
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Nói về sự lựa chọn các con đường học lên cao
0
0
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Viết thư điện tử hỏi thông tin về các cơ hội học lên cao
0
0
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Hệ thống giáo dục ở Mỹ
0
0
Bạn chưa làm bài này
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.211.125
  Thành viên mới nhất:
  nguyenhuongwru95a26c
  Đang trực tuyến: 271
  Đóng