Bài giảng
Từ vựng chủ đề nóng lên toàn cầu (Global warming)
0
1
Bài tập
Thực hành từ vựng 1
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Từ vựng chủ đề nóng lên toàn cầu (Global warming)
0
1
Bài tập
Thực hành từ vựng 2
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Danh động từ hoàn thành & Phân từ hoàn thành
0
2
Bài tập
Thực hành ngữ pháp
Bạn chưa làm bài này
Bài giảng
Ngữ điệu trong câu hỏi Yes/ No và câu hỏi lặp lại
0
0
Bài tập
Thực hành phát âm
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Đọc về vấn đề biến đổi khí hậu
0
0
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Nghe về các sáng kiến ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu
0
0
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Nói về các giải pháp cho vấn đề nóng lên toàn cầu
0
0
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Viết về vấn đề nóng lên toàn cầu và các giải pháp
0
0
Bạn chưa làm bài này
Kỹ năng
Tìm hiểu về các hoạt động vì môi trường của người trẻ
0
0
Bạn chưa làm bài này
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.211.125
  Thành viên mới nhất:
  Charlesmiz
  Đang trực tuyến: 320
  Đóng