Unit 35: At work

Học cách diễn đạt một số tình huống ở văn phòng

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
off sick /ɔ:f sɪk/ : nghỉ ốm
on vacation /ɔ:n vəˈkeɪʃn/ : đi nghỉ
with /wɪð/
(prep.)
: với
printer /ˈprɪntər/
(n.)
: máy in
Mẫu câu cần nhớ
(He's) off sick. (Anh ấy) nghỉ ốm.
(She's) on vacation. (Cô ấy) đi nghỉ lễ rồi.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
3
Choose the correct option
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng câu, mỗi câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng