Unit 29: On the street (continued)

Học cách hỏi đường và chỉ đường

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
show /ʃoʊ/
(v.)
: chỉ dẫn
way /weɪ/
(n.)
: đường đi, lối đi
zoo /zu:/
(n.)
: sở thú
cinema /ˈsɪnəmə/
(n.)
: rạp chiếu phim
Mẫu câu cần nhớ
Excuse me, can you show me the way to (the bank)? Xin lỗi, bạn có thể chỉ đường cho tôi đến (ngân hàng) được không?
Turn left. Rẽ trái.
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn nghĩa tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Choose the correct option
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng