Unit 24: Consoling

Học cách an ủi, động viên

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
everything /ˈevriθɪŋ/
(pron.)
: mọi thứ, mọi chuyện
will /wɪl/
(modal v.)
: sẽ
fine /faɪn/
(adj.)
: ổn thôi, tốt thôi
better /ˈbetər/
(adv.)
: tốt hơn
Mẫu câu cần nhớ
Don't worry. (Everything will be fine.) Đừng lo. (Mọi chuyện sẽ ổn thôi.)
Don't worry. (I'm sure you will do better next time.) Đừng lo. (Tôi chắc chắn lần sau bạn sẽ làm tốt hơn.)
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and choose the correct Vietnamese equivalence
Nghe và chọn từ tiếng Việt tương đương
0/5

loading...
3
Listen and Reorder
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
4
Listen and choose the correct options
Nghe và hoàn thành câu
0/5

loading...
-->

Xem thêm Cách học tiếng Anh giao tiếp

Đóng